Svetsning

En väsentlig process för utveckling av färdiga produkter är svetsning.

Svetsning är en process för att erhålla olösliga fogar, där metallämnen smälts samman med hjälp av svetsutrustning och ström, vilket ger en enda hel produkt.

teknologi

TIG

teknologi

certifiering

Tillämpning i industrier

Svetsning används ofta i industrier som:

  • vid tillverkning av maskiner och
  • utrustning,
  • under konstruktion,
    vid tillverkning av möbler och butiksutrustning
  • etc.

Det är en väsentlig process för att tillverka strukturer, olika metallprodukter såsom utrustningshöljen, möbelramar, hyllsystem, elektroniska utrustningskomponenter, etc.

De mest populära typerna av svetsning

De mest populära typerna av svetsning är MIG- och TIG-svetsning.

Skyddsgasen är inert (för MIG-svetsning) eller aktiv (för TIG-svetsning).

Argon, helium eller blandningar av dessa gaser används som inert gas, som inte kemiskt deltar i svetsprocessen, medan aktiva gaser deltar i interaktionsprocessen mellan ljusbågen och materialsmältning.

Kontakta oss


På begäran tillhandahåller vi leverans över hela Europa.

Genom att betjäna exportkunder i mer än 10 år kommer vi att säkerställa adekvat och säker förpackning av produkter, samt korrekt märkning enligt produktens artikelnummer.

Beroende på ordervolymen kommer vi att erbjuda det mest bekväma och fördelaktiga transportalternativet.

Leverans

Produktmärkning

Förpackning

Tjänster

Rulla till toppen