BESPRUTNING

Sandblästring är ett fint slipmedelsflöde som riktas mot ytan som ska behandlas, där slipmedlet matas in med hjälp av tryckluft.

Den rengör delens yta perfekt från gammal färg, korrosion och andra komponenter, förbereder den för vidare bearbetning.

Tillåtna mått på delar:

Stor sprängkammare:

3.00 x 4.00 x 7.00 (m) – abrasiv finsplittrad stålkula.

Liten sprängkammare:

1.00 x 0.80 x 1,60(m) – för abrasiv bearbetning av finare delar.

Delar som är sandblästrade är förbehandlade och undviker på så sätt deras deformation eller andra skador, då exempelvis aluminiumcykeldelar blästras endast med lågt tryck.

Således gör det möjligt att kvalitativt rengöra även de tunnaste detaljerna.

Vi erbjuder även rengöring med finare slipmedel för delar som inte behöver utsättas för stor ytbelastning eller som bara behöver rengöras.

Kontakta oss


På begäran tillhandahåller vi leverans över hela Europa.

Vi servar exportkunder i mer än 10 år och kommer att säkerställa adekvat och säker förpackning av produkter samt korrekt märkning enligt produktens artikelnummer.

Beroende på storleken på beställningen kommer vi att erbjuda det bekvämaste och mest fördelaktiga transportalternativet.

Leverans

Produktmärkning

Förpackning

Tjänster

Rulla till toppen