Virpošana

  • Maksimālais virpojamā izstrādājuma diametrs 540 mm.
  • Maksimālais virpojamā izstrādājuma garums: 2500 mm.
  • Ass spīles maksimālais atvērums 70 mm.