Projektēšana

Sadarbībā ar firmu SIA TEMESO piedāvājam saviem klientiem visdažādākos projektēšanas pakalpojumus. Liels guvums mūsu klientiem ir, ka pastāv  komunikācija starp projektēšanu un izpildi, tādējādi izvairoties no nevajadzīgi sarežģītiem vai pārlieku dārgiem risinājumiem.

Temeso piedāvātie pakalpojumi:

  • 3d modeļu izstrāde SolidWorks vidē;
  • Rasēšana un tehnisko projektu izstrāde;
  • Mašīnu un iekārtu iekārtu projektēšana;
  • Rasējumu digitalizācija;
  • Autoruzraudzība (atbalsts projektēto iekārtu montāžas un izgatavošanas laikā);
  • Inženiertehnisko problēmu izpēte;
  • Galīgo elementu metodes (FEM) stiprības analīzes veikšana;
  • Prototipu izstrāde un izgatavošana;
  • Jaunu produktu un iekārtu projektēšana;
  • Konstruēto iekārtu un prototipu izgatavošanas vadība;